سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید شاهحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی اردهجانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ضیاالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کارخانه ذغالشویی زیرآب در ۴۵ کیلومتری جنوب قائمشهر و ۳ کیلومتری جاده تهران قائم شهر، در منطقه انجیرتنگه دارد. دپوی باطله حاصل از ذغالشویی در محوطه کارخانه قرار داشته و نزدیک به ۲۲ سال قدمت دارد. دپوی باطله به ارتفاع تقریبی ۵ متر و تناژ باطله تقریبی ۲۱ میلیون تن، مساحتی در حدود ۲ هکتار را اشغال نمو ده است . سه پروفیل عمقی از سطح تا قاعده دپو حفر و ۲۵ نمونه از باطلهها، با فواصل تقریبی ۵۰ سانتیمتر و سه نمونه از رسوبات پ ای دپو برداشت شد. نمونهها برای ۵۴ عنصر و به روش جفتپلاسمایالقایی (ICP-MS) آنالیز شد ند. ۶ نمونه آب از زهاب ها، حوضچه تهنشینی و رودخانه مجاور دپوی باطله برداشت و به روش ICP آنالیز شدند. با استفاده از ماتریس همبستگی و آنالیز خوشهای ارتباط بین عناصر جزئی سمی و خطرناک با محتوی پیریت باطلههای ذغال شویی مشخص شد . عناصر سمی، جیوه، آرسنیک، مولیبدن، آنتیموان و سلنیم به ترتیب ۰/۶۶ = r ، ۰/۶۳ = r ، ۰/۶۱=r ، ۰/۵۶=r ، ۰/۴۶ = r ، بیشترین نمونه شیرابه دپو mg/L 788/16 = Leach حوضچه تهنشینی انتهای دیوار حائل mg/L 1074/2 = Po می باشد.