سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد زمان دماوندی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

منابع معدنی استان بصورت شدادی و پیشینهتاریخی شامل سرب و روی آهن مس قلع تیتانیوم بوکسیت و لاتریت کوارتز گچ سنگ آهک ساختمانی نهشته های لسی، شن و ماسه و املاح تبخیری و زغال سنگ می باشد درحال حاضر حدود ۱۰ معدن عمدتا زغال سنگ سنگ لاشه و بوکسیت درسطح استان مشغول به فعالیت اند و درحدود ۲۰ موافقت اصولی اکتشاف زغال سنگ نیز صادر شده است درراستای توسعه و پیشرفت استان درحال و اینده نیاز به پی جویی و بهره برداری منابع معدنی می باشد که این نیز ارات زیست محیطی معدنکاری را بدنبال خواهدداشت این اثرات را باتوجه به روشهای معدنکاری درسطح استان میتان به دودسته تقسیم نمود یکی ازاثرات زیست محیطی اکتشاف و دیگری اثرات زیست محیطی استخراج بعنوان یک قاعده کلی اثرات زیست محیطی درمراحل اکتشاف کمتر است فقط درخصوص استفاده ازموادمنفجره دراکتشاف لرزه نگاری نتایج مرخبی دارد همچنین احداث راه جهت عبور ومرور وسایل نقلیه نیز باعث ازبین رفتن گیاهان و درنتیجه امکان فرسایش خاک را ایجادمی نماید باید اثرات زیست محیطی با روشهای معدنکاری توام مورد بررسی قرارگیرد نظر به اینکه معدنکار یدراستان چه بصورت روباز و زیرزمینی باتوجه به اهنگ رشد وتوسعه استان اجتناب ناپذیر است لذا دراین راستا باید تدابیری اندیشید که جهت حفظ و حراست محیط زیست منطقه با برنامه ریزی و تعیین روشهای مناسب حداقل اثرات زیست محیطی معدنکاری را دربرداشته با شد