سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجتبی اسفندریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
نادر نبهانی – استاد دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند آلودگی های ناشی از حفاری چاه های نفت وگازوپسماندهای گل حفاری می باشد.عملیات حفاری نفت و گاز می تواند مقادیر زیاد و متنوعی از ترکیبات شیمیایی را از طریقکنده ها و گل حفاری وارد محیط نماید. یکی از آلوده کننده های اصلی عملیات حفاری، گل های حفاری می باشد که به طورمتداول شامل ترکیبات ناخواسته ای مانند فلزات سنگین، نمک ها و هیدروکربن ها هستند که غلظت آنها در انواع گل به طورقابل توجهی متغیر می باشد، انواع گل های حفاری شامل گل های با پایه آبی (WBMs) ، با پایه نفتی (OBMs) و با پایهسنتتیک (SBMs) می باشند. گل های SBM هم خصلت های مطلوب OBM ها در زمان بهره برداری را داشته و همچونWBM ها از لحاظ محیط زیستی آلودگی کمی دارند. اجزای سیالات حفاری باید طوری انتخاب شوند که هر گونه تخلیه گلو یا براده های حفاری دارای حداقل تاثیر ممکن بر روی محیط زیست باشند.سلامت کارگران دکل نیز مهم است، و سیالاتیکه انتخاب می شوند باید حداقل خطرات بهداشتی را داشته باشند. درجه تاثیر سیالات حفاری بر روی محیط زیست به نوعسیالی که استفاده می شود و شرایط محیطی بستگی دارد. جهت جلوگیری از آلودگی های حفاری تغییر در مواد و همچنینتغییر در استانداردها الزامی است.دراین مقاله سعی شده است به آلودگی های ناشی از صنعت حفاری بپردازیم و اثرات زیستمحیطی گل حفاری وروشهای تصفیه پساب حفاری را مورد بررسی قرار دهیم.