مقاله اثرات سختي کل بر ميزان درصد لقاح تاس ماهي ايراني Acipenser persicus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثرات سختي کل بر ميزان درصد لقاح تاس ماهي ايراني Acipenser persicus
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)
مقاله سختي کل
مقاله درصد لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي ساعدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي گيلاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جليل پور جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحرک اسپرم ماهي به عنوان شاخص قابليت لقاح آن بستگي به يون کلسيم و يون منيزيم دارد. زيرا اين دو يون در کنار هم براي شروع تحرک اسپرم در ماهيان آب شيرين ضروري هستند. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير سختي و فاکتور يوني روي درصد لقاح تخم هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) در سختي هاي مختلف بود. بنابراين مواد تناسلي استحصالي از يک مولد به روش نيمه خشک در ٤ تيمار مختلف (٢٠، ١۵٠، ٣٠٠ (شاهد) و ٣٦٠ ميلي گرم بر ليتر) با سه تکرار لقاح يافتند. تخم ها جهت انکوباسيون به انکوباتورهاي شيشه اي گلداني منتقل شدند. درصد لقاح هر ٤ تيمار اندازه گيري شد. آناليز آب ٤ تيمار براي تعيين ميزان يون کلسيم و منيزيم انجام شد. نتايج حاصله نشان داد كه ميزان سختي مناسب از ٢٠ تا ٣٦٠ ميلي گرم بر ليتر مي تواند باشد به شرط آنکه تعادل يوني در آب مورد استفاده وجود داشته باشد. البته همين نتايج نشان داد که غلظت کلسيم مورد نياز در زمان لقاح تاس ماهي ايراني ۵ تا ٧٠ ميلي گرم بر ليتر و ميزان غلظت منيزيم مورد نياز ۱ تا ۴۸ ميلي گرم بر ليتر مي باشد.