سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثرات سد بر روی محیط زیست در آبعاد گوناگون شامل اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (محیط انسانی)، اثرات و تغییرات در مخزن سد(نوسانات سطح آب، رسوب، پرغذاشدن، تبخیر، مطبق شدن)، هیدرولوژی رودخانه و تغییرات آب و هوایی ، اثرات بر روی آبهای زیرزمینی، اثرات ژئوفیزیکی ، اثرات بر روی حیوانات و گیاهان و اثرات بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است و اهمیت بررسی همه جانبه و جامع مسائل زیست محیطی مورد تاکید قرار گرفته است چگونگی شناسایی عوامل زیست محیطی، پیش بینی و ارزیآبی عملکرد سیستم اشاره شده است و اثر سیاستها، قوانین و مقررات کنترل و حفاظت محیط زیست بر روی طراحی و بهره برداری سدها بیان شده است و در ادامه به بیان راه حلهایی برای تعدیل و یا حذف مشکلات زیست محیطی بوجود آمده، پرداخته شده است در آخر نیز روشهای تجزیه و تحلیل در ارزیآبی زیست محیطی معرفی شده اند.