سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاپور لرزاده – واحد علوم و تحققات اهواز واحد شوشر
حبیب الله نادیان – دانشگاه شهید چمران
عبدامهدی بخشنده – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روی عملکرد کیفی و میزان قند نیشکر واریته cp48-103 یک مطالعه در مزارع کشت و صنعت امام خنینی در سال زراعی ۸۰-۷۹ انجام گرفت این آزمایش در یک مزرعه راتون اول با رعایت اصل یکنواختی در انتخاب مزرعه به اجرا در آمد.