مقاله اثرات سطوح مختلف نيترات و آمونيوم در محيط کشت براي رشد جلبک سبز Scenedesmus quadricauda که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف نيترات و آمونيوم در محيط کشت براي رشد جلبک سبز Scenedesmus quadricauda
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Scenedesmus quadricauda
مقاله نيتروژن – نيتراتي
مقاله نيتروژن – آمونيومي
مقاله ميزان رشد ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري صفي اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاديان اميدوار
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي صوفياني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که افزايش نيترات و آمونيوم در محيط هاي آبي باعث ايجاد يوتروفيکاسيون مي شود، تحمل غلظت هاي بالاي نيترات و آمونيوم بوسيله ريزجلبک ها و رشد آنها در اين غلظت ها بيانگر توان بالقوه آنها در تصفيه پساب هاي غني از نيتروژن و توليد بيوماس مناسب جلبکي در محيط هاي آب شيرين مي باشد. براي ارزيابي تحمل و رشد جلبک سبز Scenedesmus quadricauda در غلظت هاي مختلف نيترات و آمونيوم، پرورش اين گونه در محيط کشت BBM ((Bold Basal’s Medium در هفت تيمار (۲٫۹، ۱۵، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي مولار نيترات و آمونيوم) در دماي ۲۲ درجه سانتي گراد در شرايط آزمايشگاهي انجام گرديد. نتايج نشان داد که اين گونه توانايي تحمل غلظت ۷۵ ميلي مولار نيترات و ۵۰ ميلي مولار آمونيوم را دارد و در اين غلظت ها به رشد خود ادامه مي دهد، اگرچه بالاترين تراکم سلول جلبکي (۱۰۵×۳۲٫۵ سلول در ميلي ليتر براي نيترات – 105×۲۵٫۲ سلول در ميلي ليتر براي آمونيوم)، بيشترين بيوماس خشک جلبکي (۱٫۲۲ ميلي گرم در ميلي ليتر براي نيترات ۱٫۰۲ ميلي گرم در ميلي ليتر براي آمونيوم)، و بيشترين ميزان رشد ويژه (۰٫۰۹۸ در روز براي نيترات – ۰٫۰۸۲ در روز براي آمونيوم) از تيمار ۱۵ ميلي مولار نيترات و آمونيوم بدست آمد. بنابراين، بر اساس تحمل بالاي نيترات و آمونيوم توسط جلبک سندسموس مي توان از اين گونه در محيط هاي آبي غني از اين ترکيبات استفاده کرد. همچنين توانايي رشد اين گونه در غلظت هاي بالا، مبين پتانسيل اين جلبک در تصفيه پساب هاي غني از اين ترکيبات مي باشد. از سوي ديگر، با پرورش اين گونه جلبک در غلظت ۱۵ ميلي مولار نيترات و آمونيوم، حداکثر بيوماس جلبکي حاصل گرديد، بنابراين مي توان اين غلظت را در بهبود ترکيب شيميايي محيط کشت BBM استفاده کرد.