سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد روح الهی – دانشیار گروه شیمی، شیمی تجزیه
حمید شیرخانلو – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

چکیده:

انتشار جیوه، وانادیم و کادمیم در محیط زیست باعث آلودگی های زیست محیطی جدی می شود و انسان و سایر ارگانیسم موجودات را در معرض خطر قرار می دهد جیوه و ترکیبات ان یکی از مهمترین منابع آلودگی است که سیستم عصبی مرکزی انسان را مختل می نماید. مقادیر قابل توجهی از جیوه، وانادیم و کادمیم می تواند بوسیله فعالیتهای صنعتی نظیر صنایع شیمیایی و یا فعالیتهای پالایشگاهی نفت وارد محیط زیست گردد. در اطراف پالایشگاهها و حوالی آنها زمینهای کشاورزی زیادی وجوددارد که محصولات آنها به مصرف انسان، دام و طیور می رسد در این مطالعه مقدار جیوه، وانادیم و کادمیم موجود در سبزیجاتی نظیر کاهو، کلم، ریحان و نیز گوجه فرنگی کاشته شده در این مناطق مورد اندازه گیری قرارگرفت. رابطه بین مقدارآلاینده ها در گیاهان ذکر شده و فاصله آنها از مرکز آلودگی به دقت مورد بررسی قرار گرفت، ۲۰۰ نمونه مختلف ازچهارگونه کاهو، گوجه فرنگی، ریحان و کلم جمع آوری گردید و آنالیزهای مختلف برروی آنها انجام شد. در ضمن در تحلیل نتایج، شعاع کاشت نیز در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد، گیاهانی که دورتر از تاسیسات پالایشگاهها قرار دارند دارای آلودگی بیشتری نسبت به سایر قسمت ها می باشند افزایش فاصله از تاسیسات نفتی باعث کاهش آلودگی در گیاهاان مورد مطالعه شد. در بافت گیاهانی نظر کاهو و کلم میزان آلایندگی جیوه بیشتری نسبت به سایر گونه های مورد مطالعه وجود دارد. برای مطالعه روی برگ گیاهان یا محصولات کشاورزی از دستگاه میکروویو جهت هضم نمونه ها استفاده شد .(RSD) انحراف معیار برای ۱۰ بار تکرار فلزات سنگین نظیر جیوه، کادمیم، و وانادیم به ترتیب ۲/۳% و ۵/۲% و ۳/۴% می باشد. منحنی کالیبراسیون غلظت بر حسب جذب خطی و حداکثر این خطی بودن به ترتیب برای فلزات جیوه، وانادیم و کادمیم حدود ۱۰۰ ، ۴۵ ، و ۵ میکروگرم بر لیتر می باشد. ضریب همبستگی ۹۹۹۶/۰ برای همه فلزات می باشد. از تکنیک بخار سرد با دستگاه جذب اتمی برای اندازه گیری جیوه در فرکانس ۳/۲۵۳nm استفاده شد.و برای وانادیم و کادمیم از کوره گرافیتی جذب اتمی بترتیب در فرکانس های nm 4/318 و nm 8/228 نانومتر استفاده گردید. روش با موفقیت برای هر سه فلز با دستگاه جذب اتمی اجرا گردید.