مقاله اثرات سن شان هاي موم بر عملکرد نسل يا جمعيت در زنبور عسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثرات سن شان هاي موم بر عملکرد نسل يا جمعيت در زنبور عسل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبور عسل
مقاله شان موم
مقاله توليد عسل
مقاله توليد نسل
مقاله جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي ديزجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ماهري سيس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شاددل تيلي عبدالاحد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده گلشني ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده زياد از شان ها به خاطر دارا بودن مواد سمي و پاتوژن‎ ها بر روي لاروها اثرات زيان بخشي دارد. در اين تحقيق ميزان زاد و ولد و جمعيت زنبورهاي بالغ در شان هاي عسل قديمي و جديد مورد بررسي قرار گرفت. شان هاي خيلي قديمي و سياه با وزن سنگين و هم چنين شان هاي کاملا جديد جمع آوري گرديدند. شان هاي خيلي قديمي ابتدا در اختيار کندوهاي قوي قرار گرفت تا تميز شوند. در فصل زاد و ولد در روزهاي چهاردهم و بيست و يکم ميزان توليد نسل (تخم، لارو و زنبور بالغ) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در زنبورهاي عسلي که در شان هاي تازه زندگي مي کردند ميزان زاد و ولد و وزن زنبورهاي جوان بيشتر از زنبورهايي است که در شان هاي کهنه زندگي مي کردند. به عبارت ديگر بين شان هاي عسل از نظر ميزان توليد نسل توسط ملکه در سطح احتمال %۱ اختلاف وجود داشت. کاهش متوسط قطر حفره ها در شان هاي کهنه به دليل تجمع مواد زايد مختلف مي باشد که براي سلامت زنبورها مضر هستند و باعث بروز بيماري هاي مختلفي براي زنبورها مي شوند. در مورد کاهش وزن زنبورهاي جوان در شان هاي عسل قديمي نيز مي توان گفت که به علت تجمع مواد دفعي و مواد پيله اي اندازه سلول کوچک تر مي شود در نتيجه زنبورهاي به وجود آمده در شان هاي عسل جديد %۸٫۳ وزن بيشتري داشتند. اين بررسي ها نشان داد که شان هاي عسل جديد باعث بهبود توليد عسل و توليد نسل بيشتر مي شوند، بنابراين توصيه مي شود زنبورداران شان هاي عسل قديمي را حذف و از آن ها استفاده نکنند.