سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن ایلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

پرواربندی بره های نر (هر سال حدود ۳۰ و جمعاً ۹۵ رأس ) و ماده (هر سال حدود ۲۵ و جمعاً ۷۰ رأس) طی سه سال متوالی مورد بررسی قرارگرفت. هر ساله آزمایش در سن ۴ ماهگی شروع و به مدت ۸ ماه و تا سن یک سالگی ادامه یافت . جیره غذایی بر اساس جداول استاندارد تنظیم شد . بعد از هر ماه پروار، از هر جنس ۳ تا ۴ رأس بره کشتار شد. نتایج نشان می دهد صفات پرواری وخصوصیات لاشه بین جنس وسنین مختلف، متفاوت است. بر اساس اطلاعا ت ومشاهدات می توان مدت پروار برای هر دو جنس را ۹۰الی ۱۲۰ روز (پروار از س ن ۴ ماهگی بعد از شیرگیری تا سن ۷ تا ۸ ماهگی ) پیشنهاد کرد . از سن ۸ الی ۱۲ ماهگی کارایی پروار کاهش و چربی لاشه افزایش می یابد که کیفیت لاشه را نامطلوب می سازد . به دلیل وجود تنوع در صفات اضاف ه وزن روزانه، درصد گوشت و چربی لاشه این گوسفند بومی ، انجام طرح های اصلاح نژادی بلندمدت ضروری می باشد.