سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خشنودیان – استادیار گروه سازه ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد حسینی کردخیلی – کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

در این مقاله تاثیر سه مولفه ی حرکت زمین بر روی ساختمانهای فولادی مورد بررسی قرار می گیرد، به نحوی که اثرات دو مولفه ای و سه مولفه ای زلزله بر پاسخهای لرزه ای ساختمان ها، از قبیل تغییر مکان طبقات، نیروی محوری ستونها و لنگر خمشی تیرها، محاسبه ومقایسه می گردد. تحلیلها به صورت تاریخچه زمانی خطی انجام گرفته و که از شتابنگاشت های بم (۲۰۰۳)، نورتریج (۱۹۹۴) و طبس (۱۹۷۸) در آنها استفاده شده است. مدلهای مورد مطالعه شامل ساختمانهای فولادی ۳و۱۵ طبقه با خروج ازمرکزیهای ۰% ، ۱۰% و ۱۵% می باشند. دراین تحقیق علاوه بر بررسی اثر خروج از مرکزیت، اثر طول دهانه بر پاسخ دینامیکی ساختمانها با انتخاب دهانه های ۵، ۱۵ و ۲۰ متر نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحلیلها نشتن میدهد که مولفه قائم نیروی زلزله تاثیر قابل توجهی بر روی نیروی محوری ستونها دارد که این اثر، درستونهای داخلی بسیار بیشتر از ستونهای خارجی به چشم می خورد. لازم به ذکر است که این اثر در حالتی که پلان مورد بررسی دارای خروج ازمرکزیت نیز است، چشمگیر تر می باشد.