سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رهام محتشمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

در سال های اخیرس وزاندن بقایای بحث انگیز بوده است تحقیقات وسیعی از پنجاه سال گذشته بر روی اثر سوزاندن بقایای بر روی عملکرد محصول خصوصیات خاک و آلودگی محیط زیست انجام شده است سوزاندن بقایای گندم ممکن است درک وتاه مدت علمکرد رد افزایش دهد اما ثابت شده که در بلند مدت به کیفیت ماده آلیخ اک خسارت جبران ناپذیری وارد کند.