سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قیامی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا شهابفر – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از جنبه های مهم شهرسازی که بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی یک ناحیه مؤثر است، افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی است. روش روز افزون جمعیت، مهاجرت به شهرها و عوامل دیگر باعث ایجاد ساخت و سازهای زیادی در نواحی شهری می شود. توسعه مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی در یک شهر و اطراف آن منجر به کاهش نفوذ پذیری حوضه آبریز و در پی آن باعث افت سطح آبهای زیرزمینی می شود. همچنین با کاهش مقاومت در برابر حرکت جریان در طی ایجاد کانال های زهکش رواناب شهری، زمان تأخیر هیدروگراف سیلابها کاهش یافته و در نتیجه فرصت زمانی اندکی جهت اقدامات پیشگیرانه از خسارات سیلاب های شهری وجود دارد. افزایش غلظت آلاینده ها در آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی از توسعه شهری از جمله پیامدهای دیگری است که سیکل هیدرولوژی یک حوضه را به مخاطره خواهد افکند. لذا یکی از نکات مهم در برنامه های توسعه شهری توجه به تغییرات رژیم جریان در نواحی شهری است که بایستی به طور دقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.