سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر قلی پور – دانشکده کشاوزی دانشگاه شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی مکانیسم های تحمل شوری در نخود ارقام پیروز کاکا جم و هامش در گلدان های حاوی خاک با ec های ۰/۹ ۲ و ۳ دسی زیمنس بر متر کاشته شدند نتایج آزمای نشان داد که با افزای شدت تنش غلظت کربوهیدرات های محلول در برگ افزایش یافت.