مقاله اثرات شکل و موقعيت پيش بال روي توزيع فشار بال يك مدل هواپيماي مانورپذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۱۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات شکل و موقعيت پيش بال روي توزيع فشار بال يك مدل هواپيماي مانورپذير
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بال
مقاله بال مثلثي
مقاله زاويه پسگرايي کانارد
مقاله توزيع فشار
مقاله تست تونل باد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، به منظور بررسي اثرات شکل و موقعيت پيش بال بر توزيع فشار بال يک مدل هواپيماي مانورپذير، آزمايش هايي در تونل باد مادون صوت انجام شده است. بال و پيش بال هر دو صفحات مثلثي شکل بوده که داراي لبه هاي حمله نوک تيز مي باشند. آزمايش ها در سرعت جريان آزاد ۱۸ متر بر ثانيه و در زواياي حمله مدل ۱۴ و ۱۸ درجه و زواياي حمله مختلف پيش بال انجام شده اند. بال اصلي داراي زاويه پسگرايي ۶۰ درجه و پيش بال ها داراي زاويه پسگرايي ۶۰ و ۷۰ درجه با ضخامت هاي مختلف هستند. اندازه گيري هاي توزيع سرعت روي بال اصلي براي سه موقعيت بالا، وسط و پايين پيش بال نسبت به امتداد بال اصلي و اندازه گيري توزيع فشار تنها در دو موقعيت وسط و بالاي پيش بال انجام شده است. نتايج نشان مي دهد كه گردابه لبه حمله تشكيل شده بر سطح بال و پيش بال با لبه هاي حمله نوك تيز قوي تر و بزرگتر از گردابه لبه حمله مربوط به بال با لبه هاي حمله كاملا گرد است. همچنين براي حالتي که پيش بال در موقعيت بالا نسبت به امتداد بال اصلي قرار دارد بيشترين کاهش فشار بر روي سطح بال ديده مي شود. در ضمن با افزايش زاويه پسگرايي بال و كاهش ضخامت پيش بال نيز افت فشار روي بال افزايش مي يابد.