سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی سجادی تفرشی –

چکیده:

نقش اساسی صنعت نفت ایران عمدتا ً تأمین ارز مورد نیاز کشور بو ده است . دستگاهـی عظیم بـرای اکتشاف ، استخراج و صدور نفت خام به وجود آمده تا صرفا ً به کسب درآمد ارزی برای دولت بپردازد، بدون آن که پیوند گسترده ای با سایر بخش های اقتصادی ایران برقرار نماید . این پایان نامه که شامل شش فصل می باشد، به بررسی اثر صادرات نفت بر صادرات غیرنفتی طی سال های٧٧ـ١٣٥٣ می پردازد . درفصل اول، کلیات تحقیق و مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه بیان می شود . فصل دوم به توضیح مبانی نظری تجارت بین الملل و نظریه های مختلف دربارة مزیت نسبی اختصاص دارد . در فصل سوم به بررسی و تحلیل اقتصاد نفت کشور وتأثیر آن بر صادرات غیرنفتی طی سال های ٧٧ـ١٣٥٣ می پردازیم . در فصل چهارم، به بررسی و تحلیل تولید در بخش های مختلف کشور طی سال های ٧٧ـ١٣٥٣ پرداخته ایم . درفصل پنجم، وضعیت صادرات نفت وصادرات غیر نفتی ایران طی سال های ٧٧ـ١٣٥٣ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . در فصل پایانی ( ششم ) نتایج، بررسی و فرضیات آزمون شده اند .