سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسینعلی قرائی – پژوهشیار پژوهشکده فرایندهای تبدیمی و زیست محیطی فارس
علیرضا رضائی – پژوهشیار پژوهشکده فرایندهای تبدیمی و زیست محیطی فارس
ثمره قرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

جهرم یکی از شهرستانهای مرکزی استان فارس در ۱۹۴ کیلومتری جنوب شرقی شیراز بین طول جغرافیایی ‘ ۳۰ و ۲۵ ° و عرض جغرافیایی ‘ ‘ ۵۰ و ۵۰ ° و در ۱۰۴۸ متری از سطح دریا قرار گرفته است . بر اساس آمار ۵۰ ساله حداکثر درجه حرارت ۴۸ ° c و حداقل – ۸ ° c و میزان متوسط بارندگی ۳۳ ساله ۲۶۶/۲ میلی متر بوده است . وسعت منطقه ۵۶۸۲ کیلومتر مربع می باشد که دارای ۶۵ هزار هکتار اراضی آبی است . از این مقدار ۲۴۰۰۰ هکتار زیر کشت باغات مختلف می باشد . جهرم دارای ۱۷ هزار هکتار مرکبات می باشد . تولید سالیانه مرکبات شامل پرتقال،
لیموشیرین، نارنگی و لیموترش ۱۴۵ هزار تن می باشد . لیموترش تولید شده یا بصو رت تازه وارد بازار شده یا پس از آبگیری بصورت آب لیموترش به فروش می رسد . متاسفانه آمار دقیقی از مقدار تولید و مقدار آبگیری شده وجود ندارد . بهرحال پس از آبگیری قسمت جامد لیموترش شامل پوست، و قسمت های گوشتی بعنوان ضایعات دور ریز می شود . کمبود آهن قابل استفاده در خاکهای جهرم به علت بالا بودن واکنش خاک از یک سو و قیمت سنگین کودهای کلاته مانند سکوسترین، از سوی دیگر سبب شد تا تحقیق حاضر انجام گیرد . هدف از این تحقیق اثر پودر پوست لیمو بر
واکنش خاک وفراهمی عناصر فسفر، آهن، روی، مس، منگنز مورد می باشد . چنانچه تاثیر آن مثبت باشد باید تحقیقات دیگری روی گیاه و خاک انجام گیرد و سپس با عصاره گیری از پوست لیمو و تجزیه های شیمیایی شاید بتوان بنیانهای شبیه بنیان کلاتها استخراج نمود و سپس با افزودن عناصر کم مصرف به آن بتوان جایگزینی برای کلاتها پیدا نمود و این خود مستلزم تحقیقات پردامنه داری است .