مقاله اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره آبي گياه مريم نخودي خزري (Teucrium hyrcanicum) در موش هاي کوچک و بزرگ آزمايشگاهي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره آبي گياه مريم نخودي خزري (Teucrium hyrcanicum) در موش هاي کوچک و بزرگ آزمايشگاهي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد دردي
مقاله ضد التهابي
مقاله عصاره آبي
مقاله مريم نخودي خزري
مقاله موش آزمايشگاهي نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي امير
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي گلبرگ
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي اصل اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به منظور تحقيق بر روي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره آبي گياه مريم نخودي خزري در موشهاي بزرگ و کوچک آزمايشگاهي نر انجام شده است.
روشها: به اين منظور از آزمونهاي تورم پنجه پا القا شده به وسيله کاراگينان و دکستران و آزمونهاي درد ناشي از استيک اسيد، آزمون فرمالين و روش جهش دم استفاده گرديد.
يافته ها: عصاره ۲۰۰ – ۵۰ ميلي گرم بر کيلوگرم و ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم ساليسيليک اسيد اثر مهاري معناداري بر پاسخ فاز دو آزمون فرمالين دارد (p<0.01) در حالي که فقط دوز بالاي عصاره (۲۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) اثر ضد دردي در فاز يک نشان مي دهد. عصاره همچنين مانع درد پيچش شکمي متناسب با دوز مي شود. هر چند که افزايش در زمان جهش دم با عصاره ديده مي شود ولي اين مورد به صورت معناداري از اثر القا شده توسط مرفين (۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) کمتر است (p<0.05). عصاره ۲۵۰ – ۲۵ ميلي گرم بر کيلوگرم تجويز شده يک ساعت قبل از آزمون کاراگينان اثر مهاري متناسب با دوز در تورم نشان مي دهد. تاثيري در مدل تورمي حاصل از دکستران مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اطلاعات حاصل از اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره مي تواند ناشي از مکانيزم هاي محيطي و مرکزي باشد. وجود آلکالوئيدها، فلاونوئيدها و تري ترپنوئيدها مي توانند مسول اثرات اين گياه باشند.