مقاله اثرات ضد ويروسي عصاره آبي الکلي نعنا بر روي ويروس سرخک در محيط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد ويروسي عصاره آبي الکلي نعنا بر روي ويروس سرخک در محيط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد ويروسي
مقاله نعنا
مقاله ويروس سرخک
مقاله TCID50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوري سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي شهرآبادي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب پور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: داروهاي شيميايي ضد ويروسي مورد مصرف در حال حاضر داراي اشکالات عمده اي مانند تعداد و تنوع کم، اندکس درماني پايين، موارد مصرف باليني محدود و سميت بالا هستند. از اين رو بررسي و ارزيابي ترکيبات دارويي جديد به منظور دستيابي به روش هاي نوين درمان ضروري به نظر مي رسد. محور اصلي اين پژوهش مطالعه اثر عصاره آبي الکلي گياه نعنا (Nepeta pungens) بر چرخه تکثير ويروس سرخک مي باشد.
روش تحقيق: اين پژوهش از نوع مطالعات آزمايشگاهي مي باشد که ابتدا سميت عصاره گياه نعنا روي سلول هاي کليه ميمون سبز آفريقايي مورد بررسي قرار گرفت. سپس اثرات ضد ويروسي آن در محدوده غلظتي کمتر از آستانه سميت، با روش پنجاه درصد دوز آلوده کننده کشت سلولي مورد ارزيابي قرارگرفت.
يافته ها: با توجه به آزمايش هاي انجام شده، عصاره نعنا داراي اثر مهارکنندگي روي تکثير ويروس سرخک مي باشد. نتايج نشان مي دهد بيشترين اثر ضد ويروسي عصاره نعنا در مراحل آغازين چرخه تکثير ويروس مشاهده مي شود.
نتيجه گيري: عصاره گياهي نعنا مي تواند کانديد مناسبي جهت تحقيقات بيشتر به منظور دستيابي به عوامل نوين ضد ويروسي باشد.