سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا ابدی – دانشگاه تربیت مدرس
کاظم محمد – دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا مشکانی – دانشگاه شهید بهشتی
انوشیروان کاظم نژاد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طبقه بندی نادرست از منابع اریبی ا ست که باعث کاهش کارایی در تحلیل داده های گسسته می شود دراین مقاله با هدف معرفی خطای طبقه بندی نادرست ابتدا تاریخچه این موضوع و مباحث مهم مطرح شده پیرامون آن ارائه و سپس انواع منابع خطا در طبقه بندی نادرست بررسی شده است.