سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرمحمود موسوی – کارشناس گروه (بخش) تحقیقات و بررسی مسائل روستایی استان آذربایجان شرقی
بهرام کیانفر – کارشناس گروه (بخش) تحقیقات و بررسی مسائل روستایی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

از اهداف و موضوعات مهم برنامه توسعه در هر کشوری ایجائ رشد هماهنگ و موزون در بخشهای مختلف اقتصادی کشور می باشد، که برای تحقیق این اهداف وجود منابع مالی و تامین اعتبارات لازم از طریق مختلف امکان پذیر است. اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نیمه متمرکز می باشد و هر یک از بخشهای آن نیازمند حمایت مالی توسط دولت بوسیله تخصیص منابع اعتباری در ابعاد و زمینه های مختلف است. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی و تاثیر اعتبارات رسمی در افزایش توان مالی خانوارهای روستایی ، بسیاری از صاحبنظران توسعه یکی از دلائل ناکارآمدی بخش مذکور را کمبود سرمایه می دانند و معتقدند که مناطق روستایی بعلت کمبود درآمد و پس انداز در یک چرخه فقر گرفتار شده اند و برای رهایی از این چرخه تزریق سرمایه می تواند راهگشا باشد. خانوارهای روستایی کشور ها بعنوان بخشی از قشرهای تولید کننده کشور از این قائده مستثنی نبوده بلکه دارای اهمیت و سهم ویژه ای در اقتصاد کشور می باشد.