سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیما خسروی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا سپنجی –

چکیده:

مدل د – سیت در چارچوبالهام گرفته شده از نسبیت خاص تغییریافته بررسی شده است . اثرات این چارچوب خود را به صورت وجود یک طول بینادی ظاهر می کند که بر رفتار ضریب مقیاس تاثیر می گذارد. این گونه تغییر می تواند رشد نامحدود ضریب مقیاس در دروه کنونی شتاب دار و یا تحول دوره تورمی را مهار کند.