سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بدلیل خواص مطلوب کامپوزیت های با زمینه پلیمری، کاربر این کامپوزیت ها به سرعت در زمینه های دریایی، هوایی، فضایی و نظامی رو به افزایش است. از جمله عواملی که بر خواص کامپوزیت ها اثر می گذارند، عوامل محیطی می باشند. این عوامل باعث زوال و کاهش خواص کامپوزیت های مزبور می شوند. بنابراین در مراحل طراحی حتما بایستی اثر عوامل طبیعی و راههای جلوگیری از اثرات زیان با آنها در نظر گرفته شود. عدم توجه به این موضوع خسارات و هزینه های زیادی را ببار آورد. در این مقاله مواردی همچون خوردگی، اثرات الکترومغناطیس، قابلیت سوختن ، ضربه، رعد و برق، جذب رطوبت، اثرات محیطهای هسته ای، ازن، الکتریسیته ساکن ، دما، فرسایش حاصل از باران و آبهوا مورد بررسی قرار می گیرد.