سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز شیخی – کارشناس مسئول مطالعات و محاسبات سیستم شرکت برق منطقه ای خوزستان – مع
محمدامین انصاری – رئیس گروه کارشناسان انرژی و مدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

با بررسی بعمل آمده نقطه تحویل انرژی در بیش از ۹۰ درصد مشترکین صنعتی ویژه بزرگ خوزستان در سمت ولتاژ فشار متوسط توزیع می باشد و تامین انرژی مورد نیاز این مشترکین با اختصاص یک یا چند فیدر اختصاصی توزیع انجام می گیرد .در اکثر این مشترکین بین ، ولتاژ تحویلی و دیماند آنها تناسب وسنخیت لازم وجود ندارد . از طرفی اصلی ترین خواسته مشترکین بخصوص مشترکین صنعتی از شرکتهای توزیع و برقهای منطقه ای ، تامین و استمرار برق مطمئن با کیفیت مطلوب توان می باشد و دلیل آن حساسیت زیاد خط تولید آنها نسبت به خاموشی و یا نوسانات برق می باشد . در این مقاله تغییر نقطه تحویل انرژی برای ۵ مشترک بزرگ صنعتی از سمت ولتاژ فشار متوسط توزیع بسمت ولتاژ فشارقوی از دیدگاههای فنی ، بهره برداری ، تعرفه و مدیریت مصرف برق مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اثرات و مزایای بدست آمده پیشنهاد می شودتا نقطه تحویل انرژی به مشترکین صنعتی دیماندی در سطح ولتاژی متناسب با دیماند درخواستی قرار گیرد.