مقاله اثرات متقابل دارويي و فعاليت ضد باكتريايي اسانس زيره سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثرات متقابل دارويي و فعاليت ضد باكتريايي اسانس زيره سبز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله باكتري،زيره سبز
مقاله هم افزايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هاي ميکروبي انساني از چالش هاي مهم بهداشتي محسوب مي شود و مسوولين در اين زمينه با مشکلات عديده اي مخصوصا مقاومت باکتري ها نسبت به آنتي بيوتيک ها مواجه هستند. هدف اين تحقيق، ارزيابي اثرات متقابل دارويي و فعاليت ضد باكتريايي اسانس زيره سبز عليه برخي از باكتري هاي پاتوژن مي باشد.
مواد و روش ها: دراين مطالعه تجربي آزمايشگاهي اسانس زيره سبز از دانه آن تخليص شد. براي بررسي عملکرد ضد باکتريايي اسانس از روش انتشار از ديسك با استفاده از اندازه گيري قطر هاله مهاري و تعيين حداقل غلظت مهاري توسط روش ميكروبراث دايلوشن بر روي چندين رده استاندارد باکتريايي استفاده شد. در بررسي اثرات سينرژيستي و آنتاگونيستي، سويه هاي استاندارد باکتريايي بر روي محيط حاوي اسانس کشت داده شده و سپس ديسک هاي آنتي بيوتيکي بر روي آن قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس تست انتشار ديسک در آگار بيشترين ميزان هاله عدم رشد مربوط به باسيلوس سرئوس با قطر ۴۴ ميلي متر مشاهده شد. اسانس فعاليت هم افزايي با جنتاميسين (۱۰ ميکروگرم) را بر اشريشيا كلي نشان داد.
نتيجه گيري: اسانس زيره سبز مي تواند به تنهايي يا در تركيب با ساير عوامل ضد ميكربي براي درمان عفونت هاي باكتريايي موثر باشد. همچنين اين جزء مي تواند عملکرد برخي از آنتي بيوتيک ها را تقويت نمايد که امکان استفاده از آن را به ويژه در موارد مقاومت دارويي مطرح مي نمايد.