سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سمسار یزدی – مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد
نارسیس سهرابی ملا یوسف – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

در حال حاضر قنواتی که از شهر عبور می کنند و به عبارت دیگر شهرهایی که بر روی قنوات ایجاد شده اند همواره در مقابل با یکدیگر می باشند بهره برداران قنات از شهر به عنوان یک تهدید یاد می کنند و شهر نشینان قنات را نخرب تاسیسات شهری می دانند و حال انکه در گذشته شهر و قنات مکمل یکدیگر بوده اند . قنات اب مورد نیاز بهداشتی و فضای سبز شهر را تامین می نموده ، انرژی پتانسیل آن در آسیابهای آبی تبدیل گندم به آرد را سبب می شده و پایاب های آن خنکای زندگی را به گرمازدگان عرضه داشته و آب خنک آن را با ذخیره در آب انبارها مصرف چندین ماه مردم محلات را تامین می نموده است. شهر نیز به عنوان شاهرگ اصلی زندگی به ان می نگریسته حریم انرا حفظ می نموده نظام دقیقی بر مدیریت بهره برداری و نگهداری آن حاکم نموده ، منابع مالی قابل توجهی را در جهت تنقیه آن مصروف می داشته است. اینک این دو سیستم مکمل، در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند. مقاله حاضر ضمن بررسی تاثیر متقابل شهر و قنات بر یکدیگر مطالعات موردی شهر یزد را ارائه می نماید.