سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ذاکر – مدیر انجمن بهبود مستمر

چکیده:

در این مقاله به فرهنگ زیربنایی لازم برای بنای ساختار نظام پیشنهادها خصوصا در سازمانهای دولتی اشاره شده است . مهمترین نیاز تحول سازمانهای دولتی تغییر نگرش آنها و ایجاد ساز و کارهایی است که آنها را مشابه بخش خصوصی به رقابت و مشتری مداری وا دارد که بخشی از مقاله با استفاده از کتاب " بازآفرینی دولت " که دیوید اوزبورن و تدگبلر نویسندگان آن تحقیقات وسیعی در سال ۱۹۹۳ در سازمانهای دولتی آمریکا انجام داده وراهکارهای کاربردی مناسبی را ده اصل جهت بازآفرینی و کارآمدتر کردن دولت در آن مورد کنکاش قرار داده اند ، تهیه گردیده است .در این مقاله غیر از تغییر نگرش به ۶ فرهنگ زیر ساخت نظام پیشنهادها بشرح زیر توجه شده است : ۱- فرهنگ وفاق ۲- فرهنگ تعلق سازمانی ۳- فرهنگ عشق به کار ۴- فرهنگ اعتماد و توان افزائی ۵- فرهنگ کمال جوئی ۶- فرهنگ کار تیمی .