مقاله اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي ايران ۱۳۸۵-۱۳۶۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي ايران ۱۳۸۵-۱۳۶۸)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله بهداشت و سلامت
مقاله توزيع درآمد
مقاله مدل هاي خود رگرسيو برداري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مويدفر رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دليري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از الگوهاي خود رگرسيون برداري به بررسي اثر متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي توسعه اقتصادي در ايران و در خلال دوره زماني (۱۳۸۵-۱۳۶۸) پرداخته مي شود. براي اين منظور از سه شاخص سرمايه انساني، بهداشت و ميزان توزيع درآمد براي اندازه گيري توسعه اقتصادي استفاده شده است. براي سرمايه اجتماعي نيز از تعداد چک هاي بانکي پرمخاطره (بلامحل) به عنوان شاخصي براي نشان دادن فقدان سرمايه اجتماعي بهره گرفته شد. نتايج تجربي اين پژوهش نشان مي دهد که سطوح بالاتر سرمايه اجتماعي سبب مي شود که شاخص هاي توسعه بهبود يافته و در ادامه افزايش درجه توسعه يافتگي خود سبب بهبود و شکل گيري روابط جمعي مبتني بر اعتماد (سرمايه اجتماعي) در جامعه خواهد شد.