سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه بهاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی.مدیریت وآموزش محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات خوزستان
فروزان فرخیان – استادیاررشته برنامه ریزی.مدیریت وآموزش محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات خوزستان

چکیده:
فناوری نانو ، درحقیقت تغییر مواد درسطوح اتمی ومولکولی وساخت ذرات درمقیاس نانو (در طیفی معادل ۱ تا۱۰۰ نانومتر) و استفاده ازخاصیت های مختلف مواداست. فناوری نانودرحال حاضرجدیدترین فناوری دنیابوده و باسرعتیغیرقابل تصوردرحال گسترش است فناوری نانو درعلوم مهندسی محیط زیست وساخت تجهیزات محافظ محیط زیستدرمقابل انواع آلودگی های زیست محیطی (آب خاک هوا صوت) بسیارکاربردداشته و درموضوعات مختلف زیستمحیطی ازجمله : دامپروری ودامپزشکی،ماشین آلات کشاورزی،اصلاح نباتات،گیاه پزشکی وصنایع غذایی، ساخت انواعنانو حس گرها، نانو فیلترها، کاتالیست های زیست محیطی، نانو پلیمرها ، نانو ذرات، نانو زیست فن آوری بهینه سازیانرژی های نووهمچنین تصفیه آلایند ه های زیست محیطی و ….. واردگردیده است. فناوری نانو یک فناوریسازگاربامحیط زیست بوده و بدیهیست کاربردهای عملی آن روز به روزافزونترخواهد. فناوری نانو در بین فنون پا بهعرصه گذاشته در جهان با ارائه یک رویکرد جدید در توسعه علوم و فنون مختلف یکی از امید بخش ترین فناوریهایقرن حاضر لقب گرفته است که علاوه برتعامل با محیط زیست، ابزار مؤثری در رفع و کاهش آلاینده های به جا مانده درمحبط که بر اثر فعالیت سایر تکنولوژی ها بوجود آمده اند نیز می باشد.