سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادیا ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری واحد علوم و تحقیقات تهران
سمیرا طلایی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری واحد علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل شیدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
سحر ارامون – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سیل پدیده ای است که ماهیت پیچیده ای داشته و تاثیرات سوء آن شاید به مراتب بیشتر از سایر مخاطرات طبیعی است. بنابراین امروزه به عنوان یکی از پدیده هایی مطرح می شود که نیاز به مدیریت صحیح در حوضه های آبخیزداری را می طلبد. این پدیده زمانی اهمیت فزونی می یابد که در حوضه های شهری به وقوع پیوسته و خسارت سنگین متحمل کند. در این مقاله سعی شده است راهکارهای مدیریتی و اجرایی که برای کنترل سیل در یکی از حوضه های شهر تبریز با عنوان حوضه مهرانرود صورت گرفته گزارشی ارائه شود. این حوضه یکی از حوضه های مهم شهری استان بوده که با مطالعات انجام گرفته و اقدامات بجا، من جمله احداث سازه خوشبختانه سیل و پیشامدهای ناشی از آن کنترل شده است.