مقاله اثرات مركزي زايلازين و يوهمبين بر حساسيت به درد طي مراحل مختلف سيكل استروس در موش صحراي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: اثرات مركزي زايلازين و يوهمبين بر حساسيت به درد طي مراحل مختلف سيكل استروس در موش صحراي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون فرمالين
مقاله يوهمبين
مقاله موش صحرايي ماده
مقاله زايلازين
مقاله سيكل استروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان فرد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زنگويي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون هاي جنسي به نظر مي رسد كه حساسيت به درد را تعديل مي كنند. از طرفي نقش گيرنده هاي آلفا دو آدرنرژيك بر حساسيت به درد توسط تست فرمالين بررسي شده است. بنابراين هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تزريق داخل بطن مغزي زايلازين و يوهمبين بر حساسيت به درد در مراحل مختلف سيكل استروس در آزمون فرمالين در موش صحرايي مي باشد. آزمون فرمالين بوسيله تزريق زير جلدي ۵۰ ميكرو ليتر فرمالين ۲٫۵ درصد در پاي عقبي انجام گرفت. حيوانات به چهار دسته تقسيم شدند: -۱ گروه كنترل حيوانات دست نخورده)، -۲ گروه شاهد (۲ ميكرو ليتر مايع مغزي نخاعي مصنوعي را به صورت داخل بطن مغزي دريافت كردند)، -۳ گروه تزريق آگونيست ۲ ميكرو ليتر زايلازين در دوز هاي ۵ و ۱۰ ميكرو گرم به ازاي يك موش صحرايي دريافت كردند) و -۴ گروه تزريق آنتاگونيست (۲ ميكرو ليتر يوهمبين در دوز هاي ۵ و ۱۰ ميكرو گرم به ازاي يك موش صحرايي دريافت كردند.) داده ها به وسيله آناليز واريانس دو طرفه مكرر و آزمون تشخيصي توكي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. سطح معني داري(p<0.05)  بود. داده ها نشان داد كه زايلازين بطور معني داري (p<0.05) حساسيت به درد را در تمام مراحل مختلف سيكل استروس كاهش داد، اما اين اثر بي دردي در مرحله استروس سيكل استروس ماكزيمم و در مرحله مت استروس مينيمم بود. يوهمبين در تمام مراحل مختلف سيكل استروس باعث افزايش معني داري (p<0.05) در حساسيت به درد شد. اثر پر دردي يوهمبين در مرحله مت استروس سيكل استروس ماكزيمم و در مرحله پرو استروس سيكل استروس مينيمم بود. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه تداخل سيستم آلفا دو ادرنرژيك با استروئيدهاي جنسي داخلي در اصلاح حساسيت به درد اهميت دارد.