سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلمان تاجیک – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کوددهی متعادل یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می باشد فسفر روی از عناصر مهم در تغذیه گیاهی هستند پکه بدلیل اثرات آنتاگونیستی رعایت نسبت متعادل آنها در خاک و گیاهی برای حصول عملکرد مطلوب با کیفیت بالا اجتناب ناپذیر می باشد. برهمکنش منفی فسفر و روی می تواند نشای از برهمکنش آنها در خاک در مرحله جذب یا انتفال روی از ریشه به اندام هایه وایی در سطوح زیاد فسفر، =دیده رفت و بروز اختلال متابولیسمی در سلول های گیاهی و مراکز فعال فیزیولوژیکی گیاهی بدلیل عدم تعادل بین این دو عنصر باشد.