مقاله اثرات مقادير مختلف اسيد فوليک بر فعاليت حرکتي در موش هاي صحرايي نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: اثرات مقادير مختلف اسيد فوليک بر فعاليت حرکتي در موش هاي صحرايي نر بالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد فوليک
مقاله آزمون روتارود
مقاله فعاليت حركتي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمبي شوشتري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: معاضدي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسيد فوليک يک ويتامين B محلول در آب است که براي تداوم سنتز، همانند سازي و ترميم DNA و نيز سنتز پروتئين ها ضروري است. شواهد تجربي بيان مي کنند، کمبود فولات و به دنبال آن افزايش سطح هموسيستئين، نورون هاي دوپامينرژيک جسم سياه را به سموم خارجي حساس كرده و خطر ابتلا به پاركينسون را افزايش مي دهد. در اين مطالعه، اثرات مقادير مختلف اسيد فوليک بر فعاليت حرکتي موش هاي صحرايي نر بالغ با استفاده از دستگاه روتارود مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي حيوانات به چهار گروه تقسيم شدند. گروه هاي آزمايش، اسيد فوليک با مقادير (۵, ۱۰, ۱۵mg/kg) را روزانه به صورت تزريق درون صفاقي دريافت کردند و گروه شاهد نيز سالين (حلال) را به همان حجم دريافت کرد؛ سپس همه گروه ها توسط دستگاه روتارود مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از آزمونANOVA  مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد که دريافت اسيد فوليک با مقدار
۵mg/kg/day به مدت يك هفته به طور معني داري (P<0.05) تعادل حرکتي در موش هاي صحرايي را بهبود مي بخشد.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت که اسيد فوليک باعث بهبود فعاليت حرکتي در موش هاي صحرايي نر بالغ مي شود.