سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا زمانی – دانشگاه بیرجند
محمد کافی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شوری آب آبیاری یکی از مشکلات اساسی تولید گندم در اراضی کشاورزی جنوب خراسان محسوب می شود یکی از راه های جوان کاهش عملکرد تحت شرایط سخت محیطی افزایش تراکم کاشت است. بنابراین به منظور بررسی امکان جبران بخشیا زک اهش عملکرد ناشی از شوری آب بوسیله افزایش تراکم، از طریف افزایش میزان بذر آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تص۲ادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی بیرجند در سال زراعی ۸۰ -۷۹ انجام شد.