سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا دیلمقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
مهدی طاهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

انگور از مهمترین محصولات باغی کشور، منجمله استان آذربایجان غربی است، که با تولید کل ۲۰۰ هزار تن انگور مقام پنجم را در کشور دارا می باشد. متوسط عملکرد انگور آبی در استان ۱۱ تن و انگور دیم ۳/۹تن در هکتار است که بسیار پائین تر از عملکرد جهامی و حتی کشوری است. از دلایل پایین بودن عملکرد و نیز کیفیت میوه، تغذیه نامطلوب است که به دلیل مدیریت غیر اصولی باغات، بالاخص از دید تغذیه مقدار عملکرد هکتاری آن پایین میباشد. مصرف بهینه و متعادل عناصر غذایی سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات باقی می شود که در این میان پتاسیم نقش بسیار مهمی دارد.ملکوتی و شهابیان (۱۳۷۷) بیان نمودند که با مصرف بهینه کود علاوه بر افزایش تولید (۷۰ درصد) بیان نمودند که با مصرف بهینه کود علاوه بر افزایش تولید (۷۰ درصد)، کیفیت و بازار پسندی انگورها نیز ارتقاء یافت. نیجار و سینگ (۱۹۷۹) در یک آزمایش کودی در لودیانا روی واریته (Thompson Seedless) با تیمار ۴۰۰ گرم ازت، ۹۹۶ گرم پتاسیم و ۵۲۴گرم فسفر برای هر تاک در سال بالاترین میزان تولید را داشتند. طاهری و همکاران (۱۳۸۰) در بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر روی خصوصیات کمی و کیفی انگور در استانآذربایجان غربی به این نتیجه رسیدند. که تیمارهای اعمال شده بر روی مقدار کلروفیل برگ، قطر حبه ها، pH و اسیدیته قابل تیتراسیون عصاره میوه معنی دار نبود ولی وزن، طول حبه ها و میزان مواد جامد محلول بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. نتایج تجزیه برگی بعد از اعمال تیمارها نشان دادند که کلیه تیمارهای اعمال شده هیچ تاثیری بر روی مقدار عناصر موجود در برگ نداشتند ولی بیشترین مقدار پتاسیم مربوط به تیمارهای مصرفتاسیم از منب کودی سولفات پتاسیم بودند. هدف از این تحقیق بررسی اثر مقادیر و منابع پتاسیم بر روی خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی بیدانه در شرایط خاکهای منطقه می باشد تا بتوان مناسب ترین نوع و مقدار را برای تاکستان های منطقه معرفی کرد.