سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کریمی – شرکت توزیع نیروی برق شمال تهران – امور دیسپاچینگ

چکیده:

باز شدن یکی از فازهای شبکه ۲۰Kv در اثر عملکرد نادرست و با سوختن فیوزها به علل اضافه بارنامتقارن یا خطای نامتقارن تک فاز و یا هر علل دیگر از عیوبی است که پرسنل شرکت های توزیع با آن مواجهند. اولین گام جهت رفع این معضل ، مطالعه اثرات قطع یک فاز بر شبکه های توزیع و ترانسفورماتورها می باشد. دراین مقاله با استفاده از شبیه سازی قطع یک فاز شبکه توسط برنامه EMTP از دیدگاه بار (مشترکین)، عدم تقارن ولتاژ جریان در اثر قطع یک فاز مطالعه و اثرات محل قطعی و نوع بار اعم از موتوری با امپدانسی و همچنین اثر مقدار بار، ظرفیت ترانسفورماتور، اتصال ترانسفورماتور ، اتصال بار، نقاط موثر زمین شده و زمین نشده، بررسی شده و نتایج حاصله ارائه شده است. همچنین نحوه تغییرات توان سه فاز بار، ترانسفورماتور و خطوط هنگام وقوع قطع و یک فاز و اثرات نوع و مقدار بار و … بر این تغییرات مطالعه و بررسی انجام گرفته است.