سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وزیری – کارشناس ارشد مهندسی سازه ، مهندسین مشاور بنیان طرح مازند

چکیده:

در این پژوهش ابتدا با تاریخچه منحنی شکنندگی آشنا شده و مراحل توسعه آن تشریح می شود و در مرحله بعد با مراحل تهیه منحنی شکنندگی با تکنیک استاتیکی غیر خطی آشنا شده و در مدلسازی و تحلیل مدلها از نرم افزار ETABSکمک گرفته می شود . سازه مورد بررسی یک ساختمان بتن آرمه ۷ طبقه در منطقه تهران می باشد و منحنی های شکنندگی برای حالت متقارن و ۱۰% ، ۲۰% ، ۳۰% خروج از مرکزیت تهیه می شود که اثرات نا منظمی در شکل و نحوه تغییرات منحنی شکنندگی مورد تفسیر قرار می گیرد در انتها اشاره می شود که چگونه می توان از این منحنی و اثرات نا منظمی بر روی آن در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک سازه استفاده کرد