سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید سعید سیوف جهرمی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سید فرهاد مسعودی –

چکیده:

بازتاب سنجی نوترونی به عنوان یکی از ابزار های در مقیاس اتمی، کاربردهای زیادی در تشخیص نوع و ضخامت لایه های مواد چگال در ابعاد نانومتر دارد. در روش های شبیه سازی به منظور بازخوانی پروفایل بازتابندگی نوترونها از نمونه مجهول، اطلاعات فاز ضریب بازتاب به منظور حصول یک جواب یکتا ضروری می باشد. روش های متعددی برای تعین فاز ضریب بازتاب وجود دارد که یکی از کارآمد ترین آنها روش لایه های مرجع سه تایی می باشد. در تمام این روشها فرض بر این است که پتانسیل بین دو لایه مجاور در مرز سطوح ناپیوسته و تیز می باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن یک پتانسیل نرم به شکل تابع خطا ، اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح در بازخوانی فاز و در نهایت تعیین نوع و ضخامت لایه مجهول مورد بررسی قرار گرفته است.