سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از شرایط اساسی در یک شبکه توزیع تنظیم ولتاژ در محدوده مجاز است که جهت کارکرد صحیح وسائل الکتریکی بسیار مهم می باشد، بطوریکه تغییرات مداوم ولتاژ یا کم و زیادتر شدن آن از حد مجاز بر روی دستگاه های الکتریکی اثرات مخربی خواهد داشت. یک سیستم توزیع که از ابتدای فیدر ۲۰ کیلوولت شروع می شود و به کنتور مصرف کننده ها ختم می شود دارای اجزا متعددی است که هر کدام دارای مقاومت های اهمی و سلفی می باشند و در نتیجه عبور جریان باز از اجزا شبکه توزیع افت ولتاژ ایجاد می شود. میزان افت ولتاژ به جریان بار، ضریب قدرت بار، جنس و سطح مقطع هادی ها، طول خطوط و امیدانس ترانسهای توزیع بستگی دارد. اساس تنظیم ولتاژ ب مبنای فراهم آوردن یک ولتاژ مجاز برای تمام مشترکین در شرایط باری مختلف می باشد بطوریکه بتوان با راه حلهای ساده و اقتصادی ولتاژ مصرف کننده ها را از اولین تا آخرین آنها در مواقع کم باری و پیک بار در حد مجاز نگه داشت.این مقاله دارای دو بخش می باشد که در بخش اول اثرات کاهش یا ازدیاد ولتاژ بر وسائل الکتریکی مختلف و در بخش دوم روشهای معمول تنظیم ولتاژ مورد بررسی قرارمی گیرد. در بخش اخیر روشهایی که اقتصادی ار و عملی تر می باشند مورد تاکید و بررسی بیشتر قرار می گیرند.