سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم فولادوند – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
حمید تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

دینامیک فرایند رانش یکسویه نامتقارن با دو نقص مشابه بصورت تابعی از فاصله آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. یک روش نظری تقریبی که در آن دستگاه را بصورت زنجیره ای از قسمتهای کوچکتر و با چشم پوشی از همبستگی بین آنها در نظر گرفته می شود و نیز یک روش عددی تکراری برای محاسبه ویژگیهای دینامیکی معرفی می شوند. نتایج بدست آمده از این دو رهافیت نظری با شبیه سازیهای کامپیوتری مونت کارلو مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که همبستگیها نقش مهمی را در نزدیکی نقیصه ها ایفا می کنند.