مقاله اثرات هيجان پذيري و شخصيت بر رضايت شغلي مطالعه اي در صنعت نفت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثرات هيجان پذيري و شخصيت بر رضايت شغلي مطالعه اي در صنعت نفت ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلق و خوي
مقاله هيجان پذيري
مقاله ابعاد پنج گانه شخصيت
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ناييجي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، با استفاده از رويکرد خلق و خوي در مطالعه رضايت شغلي، روابط دروني ميان هيجان پذيري و ابعاد مختلف شخصيت و نقش اين دو سازه بر رضايت شغلي بررسي شده است. داده هاي تحقيق، از ۲۶۷ نفر از کارکنان و مديران صنعت نفت ايران گرد آوري شده است. براساس نتايج اين مطالعه، رابطه عميق مثبت ميان هيجان پذيري مثبت با رضايت شغلي و ابعاد پنج گانه شخصيت و رابطه اي منفي ميان هيجان پذيري منفي با رضايت شغلي و ابعاد پنج گانه شخصيت مشاهده شد. همچنين استقلال دو بعد مثبت و منفي هيجان پذيري مورد تاييد قرار گرفت. بررسي رابطه ابعاد شخصيت با رضايت شغلي نيز نتايج قابل توجهي را در اين تحقيق به همراه داشت. برخلاف برخي تحقيقات پيشين، در اين مطالعه، آمادگي تجربه کردن نه تنها بيشترين رابطه همبستگي و رگرسيون را با رضايت شغلي نشان داد، بلکه تنها بعد شخصيت بود که از رابطه اي علي با هيجان پذيري مثبت و منفي برخوردار بود.