مقاله اثرات هيستوپاتولوژيك مورفين قبل از بارداري بر روي كليه نوزاد موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اثرات هيستوپاتولوژيك مورفين قبل از بارداري بر روي كليه نوزاد موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستوپاتولوژيك
مقاله مورفين
مقاله كليه
مقاله نوزاد موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مورفين يك داروي مخدر ضد درد قوي و يك ماده فعال در ترياك است. همچنين يك محصول آندوكرين طبيعي در انسان ها و حيوانات مي باشد. مرفين از دسته داروهاي شبه ترياك مي باشد. اين دارو براي درمان دردهاي خفيف تا شديد استفاده مي شود. مطالعه به منظور بررسي اثرات هیستوپاتولوژیک مورفین برروی بافت کلیه نوزاد موش صحرایی انجام شد. در اين تحقيق ۴۰ سر موش صحرايي (۲۰ سر نر و ۲۰ سر ماده) نژاد ويستار از انستيتو رازي ايران خريداري شد. سن موش ها در حدود ۸ هفته و وزن آنها در حدود ۲۵۰±۱۰g بود. ۲۰ سر موش ماده به دو گروه كنترل ((n=10 و آزمايش (n=10) تقسيم شدند. به گروه آزمايش داروي مورفين روزانه به ميزان ۴ mg/kg به روش داخل عضلاني(IM)  به مدت ۳۰ روز تجويز شد. به گروه كنترل نرمال سالين به ميزان روزانه يك سي سي به روش داخل عضلاني به مدت ۳۰ روز تجويز شد. پس از پايان ماه اول موش هاي ماده درگروه هاي كنترل و آزمايش با موش هاي نر جفت گيري كردند.در پايان ماه دوم و پس از زايمان، نوزادان متولد شده توسط اتر بيهوش و سپس صفاق آنها از ناحيه شكاف عرضي شكمي باز شده و كليه در هر دو گروه كنترل و آزمايش از بدن خارج و نمونه گيري انجام شد. سپس نمونه ها براي مطالعه با ميكروسكوپ نوري آماده شدند. در بررسي اسلايدهاي گروه آزمايش سلول هاي پوششي ديوار لوله هاي پروكسيمال و ديستال دچار آسيب شده و آثار تخريب فراوان به صورت از هم گسيختگي سلول هاي پوششي و وجود فضاهاي غيرعادي فراوان در ديواره لوله هاي مذكور مشاهده شد. هيالينه شدن گلومرول ها و وجود رسوب اورات در داخل لوله هاي پروكسيمال و ديستال و اتساع لوله هاي مذكور قابل مشاهده بود.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مرفين مي تواند از طريق جفت به جنين منتقل شده و منجر به نارسايي كليوي شود كه وجود اثرات هيستوپاتولوژيكي مشخص روي كليه نوزادان مويد اين نكته بود.