مقاله اثرات هگزامتيلن تترآمين بر ماكروفاژهاي بافت ريه موش هاي صحرايي آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات هگزامتيلن تترآمين بر ماكروفاژهاي بافت ريه موش هاي صحرايي آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفورموستارد
مقاله ريه
مقاله ماکروفاژ
مقاله هگزامتيلن تترآمين
مقاله موش صحرايي نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي سيدهمايون
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوعلي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استنشاق سولفورموستارد باعث التهاب راه هاي هوايي و برونشيول ها مي شود. ماكروفاژها سلول هاي فاگوسيتوزي هستند كه در همه بافت هاي بدن پراكنده اند. اثر حفاظتي هگزامتيلن تترآمين بر سلول هاي ريه انسان در برابر سولفورموستارد و فسژن گزارش شده است. هدف اين پژوهش، بررسي اثر هگزامتيلن تترآمين بر ماكروفاژهاي ريه موش هاي آلوده به دو دوز متفاوت سولفورموستارد بود.
روش ها: ۴۲ سر موش صحرايي نر به وزن ۲۰۰±۲۰ گرم مورد استفاده قرار گرفت. موش ها به ۸ گروهNS ،HMT ، HD1، HD2، Pre1، Pre2،Post1  و Post2 تقسيم شدند. گروه هاي HD1،Pre1  و Post1 محلول سولفورموستارد %۰٫۲۵، HD2،Pre2  و Post2 محلول سولفورموستارد %۰٫۲۵، گروه NS نرمال سالين (به صورت داخل تراشه اي) و گروه HMT اين دارو را به ميزان ۷٫۵mg/kg (به صورت داخل صفاقي) دريافت نمودند. ۵ گروهHMT ، Pre1، Pre2،Post1  و Post2 به مدت ۱۴ روز دارو دريافت كردند.
يافته ها: نتايج شمارش ماكروفاژها، افزايش معني دار ماكروفاژهاي گروه هاي HD در مقايسه با NS را نشان داد. به علاوه، ماكروفاژها در HD1 در مقايسه با HD2 افزايش معني داري داشتند. ماكروفاژها در HD1 و Pre1 نسبت به گروه HMT افزايش معني داري داشتند. ماكروفاژها در گروه هاي Pre و Post نسبت به گروه هاي HD كاهش معني داري داشتند.
نتيجه گيري: هگزامتيلن تترآمين داراي اثرات محافظتي و درماني بر بافت ريه در برابر سولفورموستارد است.