سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهربانو عریان – استاد دانشگاه تربیت معلم – گروه زیست شناسی – تهران

چکیده:

امروزه اثرات مخرب آلودگی های نفتی حاصل از منابع آلودگی های نفتی حاصل از منابع مختلف در آب ها و نیز آبزیان، شناسایی و مشخص گردیده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نفت خام در شرایطکوتاه مدت (Acute) و درازمدت (chronic) در غلظت های متفاوت بر تغییرات فیزیولوژیکی، رفتاری و تجمع زیستی (Bioaccumulation) هیدروکربن های نفتی در یلی ماهی خلیج فارس (Therapon jarbua) می باشد. برای انجام این کار بچه ماهیان یلی در عرض دوزهای ۳/۰، ۶/۰، ppm2/1 در دو دوره کوتاهمدت (۹۶ ساعته) و بلند مدت (۸روزه) قرار داده شدند. رفتار و مرگ و میر آنها در هر مرحله بررسی گردید. در پایان ۸ روز تجمع هیدروکربن های آروماتیک (PAH)در بدن ماهیان اندازه گیری و مورد آنالیز قرار گرفت همچنین ماهیان یلی بالغ در عرض دوز ppm12در هر دو مرحله آزمایش قرار گرفته و تغییرات فیزیولوژیک رفتاری آنها بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد، علایم و عکس العل هایی که ماهی های متأثر از مواد محلول نفتی در طی آزمایشات از خود نشان می هند ، همگی مشترک بوده و اغلب شامل تاثیر مواد نفتی بر سیستم عصبی می باشد. اختلالات رفتاری، ناهماهنگی در شنا کردن، کندی نبض برانش ها، به پشت یا وارونه شنا و حرکت کردن، انقباض عضلات که منجر به سقوط در کف آکواریوم و عدم حرکت می شود، خونریزی ازمقعد و پوزه، تیره شدن پوست، شنا کردن از پهلو و بدور خود از جمله شایع ترین علایم بودند. همچنین بچه ماهیان یلی در مقابل ماهیان بالغ نسبت به نفت حساس تر بودند. نتایج حاصل از بررسی تجمع هیدروکربن های آروماتیک در بافت کبد و پوست بچه ماهیان نشان داد با افزایش دوز تجمع هیدروکربن ها، حالت صعودی دارد. همچنین هیدروکربن ها با حلقه های آروماتیک بیشتر (۵ و ۴) نسبت به هیدروکربن های با حلقه های آروماتیک کم تر، قابل ملاحظه تر است.