مقاله اثرات واگذاري (خصوصي سازي) بر کارايي (شرکت سهامي مخابرات استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۶ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اثرات واگذاري (خصوصي سازي) بر کارايي (شرکت سهامي مخابرات استان گيلان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله کارآيي
مقاله نسبت نقدينگي
مقاله نسبت فعاليت
مقاله نسبت اهرم مالي
مقاله نسبت سودآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزوندچگيني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزادزارع مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصي سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است که به واگذاري کنترل عملياتي و يا مالي موسسات در مالکيت دولت به بخش خصوصي اشاره مي کند يا به عبارت ديگر خصوصي سازي حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراري مکانيسم عرضه و تقاضا است. مهم ترين هدفي که خصوصي سازي در اکثر کشورها دنبال مي کند، افزايش کارآيي در اقتصاد از طريق سپردن فعاليت هاي اقتصادي، به مکانيزم خود سازمان بخش بازار آزاد مي باشد .
تحقيق حاضر شرکت سهامي مخابرات استان گيلان را به عنوان قلمرو مکاني در نظر گرفته و نسبت هاي مالي سال هاي ۱۳۷۴ – ۱۳۷۰ از سال هاي قبل از واگذاري (خصوصي سازي) و نسبت هاي مالي سال هاي ۱۳۸۰ – ۱۳۷۶ از سال هاي پس از واگذاري (خصوصي سازي) جهت بررسي و تجزيه و تحليل انتخاب شده اند. اطلاعات و داده هاي مورد نياز تحقيق نيز از طريق مطالعه اسناد و مدارک مالي (ترازنامه و صورت سود و زيان) شرکت سهامي مخابرات استان گيلان که در بانک هاي اطلاعاتي آن ها ذخيره شده اند جمع آوري گرديده است .
روش تحقيق در اين پژوهش علي ـ مقايسه اي است و در نهايت براي نتيجه گيري در مورد فرضيه هاي تحقيق از روش تحليلي – توصيفي و براي آناليز اطلاعات نيز در اين تحقيق با کمک نرم افزار spss از آزمون آماري (T-test) t استفاده شده است که پس از انجام آزمون هاي آماري فرضيه هاي اول و سوم قبول و فرضيه هاي دوم و چهارم رد شدند.