سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مالمیر – کارشناس ارشد علوم اجتماعی(پژوهش اجتماعی) از دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

رابطه بین دو مقوله ورزش و شهر، رابط های متقابل است که از یک سو اثرات ورزش را بر شهر و شهرنشینی و از طرف دیگر نفوذ توسعه شهرها را بر ورزش شامل میشود. توسعه ورزش در دنیای امروز چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی آنرا به مقوله ای نو و پیچیده تبدیل کرده که می توان از آن بنام « ورزش مدرن » نام برد. ویژگیهای منحصر به فرد این نوع ورزش موجب اثرگذاری شدید آن بر بخشهایمختلف زندگی امروزی در سطح خرد وکلان شده است. یک جنبه از این اثرگذاری ، گسترش صنعتی بنام « توریسم ورزشی » است که موجب تحول و توسعه در عرص ههای شهری و شهرنشینی شده است.