سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پورنگ شمسی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگ
یوسف قربانی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگ

چکیده:

در گذشته بیشترین تلاشها در زمینة کنترل زیست محیطی صنعت آلومینیوم، مربوط به کنترل فلوئورید خروجی به دلیل پتانسیل آن برای آسیب رساندن به گیاهان و جانوران بوده است. امروزه تکنولوژی کنترل فلوئورید خروجی به خوبی شناخته شده است و اکنون بیشتر تلاشها مربوط به کنترل سایر مواد خروجی می‌باشد. لجن‌های باقیمانده از سلول‌ها و باقیماندة بوکیست (گل قرمز) مهمترین و بزرگترین حجم باطله‌های جامد را تشکیل می‌دهند. گل قرمز حاوی مقادیر قابل توجهی آهن، تیتانیوم، سیلیکون، کلسیم و سدیم همچنین شامل مقادیر کمی از عناصر کمیاب مانند باریم، برم، کادمیم، کروم، کبالت، گالیم، وانادیوم، اسکاندینیوم، سرب و…می باشد. تحقیقات بسیاری برای استخراج آهن، تیتانیوم، کروم، وانادیوم و آلومینیوم از گل انجام گرفته است، که هیچ یک به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده اند. فرآیند تولید آلومینیوم در مراحل مختلف، جدا از تخریب محیط زیست، خطر ابتلا به بیماریهای خطرناک را برای کارکنان این صنعت به همراه داردکه در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده و علاوه بر آنها سایر موارد نظیر اثرات زیست محیطی تولید آلومینیوم از مرحله معدنکاری تا مرحله ذوب و روشهای کنترل و کاهش آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده باطله های فرآیند تولید آلومینیم در صنایع مختلف و بازیافت آلومینیمکه خود سبب حذف باطله ها،کاهش انرژی مصرفی، حفظ منابع اولیه، کاهش استفاده از زمینها، کاهش آلودگی ها و… می شود، نیز در این مقاله بررسی شده است.