سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید کاویانی پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا
مجید سهرابیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر یک تیر برنولی دو تکه دو سر آزاد همراه با اتصال تحت اثر یک نیروی تعقیب کننده در یک انتها، به عنوان مدلی قابل قبول برای یک سازه فضایی دو مرحله ای تحت نیروی تراست در نظر گرفته شده است. در واقع تجهیزات جدایش و اتصال در سازه های فضایی دو مرحله ای بصورت یک فنر برشی و یک فنر دورانی بین دوتکه مدل می شود. هدف این است که تأثیر اتصال روی پایداری مدل در نظر گرفته شده بررسی گردد. هم سختی فنرها و هم محل اتصال دو تکه، باعث تغییر فرکانسهای مدل مذکور شده و بدین ترتیب بر روی مقدار نیروی تعقیب کننده بحرانی و نوع ناپایدارای ایجاد شده توسط نیروی تعقیب کننده بحرانی تأثیر می گذارد. در این مقاله برای یافتن اولین مقدار نیروی تعقیب کننده که باعث ناپایداری می شود، تغییرات چهار فرکانس اول مد نظر قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که تغییرات نیروی تعقیب کننده بحرانی در اثر تغییر سختی فنرها و محل اتصال دو تکه قابل پیش بینی نمی باشد، لذا چهار نقطه روی تیر به عنوان محل اتصال در نظر گرفته شده است و تغییرات نیروی تعقیب کننده بحرانی در اثر تغییر سختی فنرها، در این نقاط بررسی می‌گردند. در این مقاله از روش ریتز برای محاسبه فرکانسهای مدل مفروض و محاسبه نیروی تعقیب کننده بحرانی استفاده می شود. در نهایت، نتایج منتج شده از مقاله حاضر، ابزار مناسبی برای طراح جهت طراحی مفهومی سازه وسایل هوافضایی فراهم می آورد.