سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
علیرضا پاک نژاد – پژوهنده مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

پتاسیم بعد از نیتروژن پر مصرف ترین عنصری است که توسط مرکبات از خاک جذبمی شود. ریز و کو (۲) در آزمایشی بر روی درختان پرتقال ارقام Pineapple , Hamlin و Valencia کاهش جامدات محلول، افزایش وزن میوه، افزایش عملکرد و بالا رفتن میزان اسیدیته عصاره میوه را در نتیجه افزایش میزان پتاسیم مصرفی گزارش کردند. این محققین همچنین اظهار داشتند افزایش میزان پتاسیم مصرفی تاثیری بر حجم شاخ و برگ درختان نداشته است. اما ترک خوردگی میوه (Fruit Creasing) در تیمارهایی که مقادیر پایین پتاسیم در ترکیب با مقادیر بالای نیتروژن به کار رفته بودند، به طور معنی داری بالاتر بود. عناصر کم مصرف از دیگر عناصر مورد نیاز درختان مرکبات می باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گندمکار و همکاران (۱) در باغهای مرکبات شمال خوزستان کمبود شدید روی و همچنین کمبود متوسطآهن ومنگنز دیده میشود.