سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صادقی یونسی – دانشگاه پیام نور فریمان، گروه جغرافیا
حمید علاقه – دانشگاه پیام نور فریمان، گروه ادبیات
حوریه السادات حسینی زهرایی – دانشگاه پیام نور فریمان، گروه جغرافیا

چکیده:

نگارندگان در اصل مقاله موضوع اثرات و پیامدهای خشکسالی را بررسی نموده اند که چگیده آن به شرح زیر است؟ کشاورزی متکی به دو عامل اصلی آب و خاک می باشد و با توجه به وسعت اراضی کشور در اکثر نقاط عامل زمین به عنوان عامل محدود کننده محسوب نمی شود. خشکسالی های پی در پیدر منطقه اثرات نامطلوبی بر روند کشاورزی گذاشته است. به طوری که این خشکسالی در سال زراعی (۷۹-۷۸) به اوج خود رسیده است. میزان بارندگی در سال (۷۹-۷۸) در تربت جام و فریمان درمقایسه به ده سال گذشته تفاوت فاحشی دارد. در اصل مقاله برای بررسی اثرات منفی خشکسالی موضوع را از ۴ جنبه مورد بررسی قرار می دهیم: ۱- عملکرد محصولات زراعی آبی و دیمی ۲- افت ابهای زیر زمینی ۳- افت دبی و قنوات و چشمه ها ۴- قطع رواناب رودخانه ای.
نگارندگانپس از مشاهده و بررسی دقیق موضوع ازنزدیک به این نتیجه رسیده اند که خشکسالی در رشد و پرورش دامداری شهرستانهای مورد مطالعه نقش موثری داشته است که به این منظور به بررسی مشکلات دامداران پرداخته شده است که از آن جمله: کاهش تولید فراورده های دامی ۲- کاهش تعداد دامها ۳- میزان خسارت وارده ۴- خشکسالی و بحث اشتغال و …
در بخش پایانی مقاله نگارندگان راهکارهایی برای کاهش اثرات و ضررهای خشکسالی ارائه شده است که در اصل مقاله به آن پرداخته می شود.